Thư Viện của Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội

Koha home

Bí Quyết Tìm Kiếm

 1. Tìm kiếm theo ngôn ngữ:
  • Tiếng Việt: ln=vie
  • Tiếng Anh: ln=eng
Published on 04/21/2015

Giờ mở cửa

Opening Hours

Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ) Monday- Friday (except for holidays)
 • Sáng: 9:00-11:30
 • Morning: 9:00am-11:30am
 • Chiều: 2:00-4:30
 • Afternoon: 2:00pm-4:30pm
 • Tối: 7:00-10:00
 • Evening: 7:00pm-10:00pm
   
Thư viện sẽ đóng cửa trong thời gian toàn thể giáo viên, sinh viên, nhân viên trường Thánh Kinh Thần Học dự giờ nhóm thờ phượng Chúa chung vào chiều thứ tư hằng tuần. The library is closed during the chapel hour every Wednesday afternoon as all faculty members, staff and students are encouraged to attend.
   
Bạn đọc có thể mượn/trả sách trong giờ thư viện mở cửa, trừ các giờ sau: Circulation service is not available on:
 • Tối: 7:00 -10:00
 • Thứ 6
 • Evening: 7:00pm-10:00pm
 • Friday

Bí quyết tìm kiếm

Search Tips

Tìm kiếm theo ngôn ngữ: Search by language:
 • Tiếng Việt: ln=vie
 • Tiếng Anh: ln=eng
 • Vietnamese: ln=vie
 • English: ln=eng
Log in to your account: Log in with Google

If you do not have a Google account, but do have a local account, you can still log in:

Powered by Koha