Thư Viện của Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội

Your search returned 14 results.

Sort
Results
1.
Thư Cô-rinh-tô William Barclay by Series: Giải nghĩa Tân Ước của William Barclay
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Vietnamese Language: English
Availability: Items available for loan: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (3)Call number: 227.2 B2355vi c.1, ...

2.
Phúc Âm Giăng William Barclay by Series: Giải nghĩa Tân Ước của William Barclay
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Vietnamese Original language: English
Publication details: Anaheim, CA, USA Văn Phẩm Nguồn Sống 1993
Availability: Items available for loan: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (7)Call number: 226.5 B2355vi t.1 c.1, ...

3.
Phúc Âm Ma-thi-ơ William Barclay. by Series: Giải nghĩa Tân Ước của William Barclay
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Vietnamese Original language: English
Publication details: Anaheim, CA Văn Phẩm Nguồn Sống
Availability: Items available for loan: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (6)Call number: 226.2vi B2355 t.1 c.1, ...

4.
Phúc Âm Mác William Barclay. by Series: Giải nghĩa Tân Ước của William Barclay
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Vietnamese Original language: English
Publication details: Anaheim, CA Văn Phẩm Nguồn Sống 1996
Availability: Items available for loan: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (2)Call number: 226.3vi B2355 c.1, ...

5.
Phúc Âm Lu-ca William Barclay by Series: Giải nghĩa Tân Ước của William Barclay
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Vietnamese Original language: English
Publication details: Anaheim, CA Văn Phẩm Nguồn Sống 1997
Availability: Items available for loan: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (2)Call number: 226.4vi B2355 c.1, ...

6.
Công Vụ Các Sứ Đồ William Barclay. by Series: Giải nghĩa Tân Ước của William Barclay
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Vietnamese Original language: English
Publication details: Anaheim, CA Văn Phẩm Nguồn Sống 1992
Availability: Items available for loan: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (3)Call number: 226.6vi B2355 c.1, ...

7.
Thư Rô-ma William Barclay. by Series: Giải nghĩa Tân Ước của William Barclay
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Vietnamese Original language: English
Publication details: Anaheim, CA Văn Phẩm Nguồn Sống 1998
Online access:
Availability: Items available for loan: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (1)Call number: 227.1vi B2355 c.2. Not available: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội: Withdrawn (1).

8.
Ti-mô-thê, Tít và Phi-lê-môn William Barclay. by Series: Giải nghĩa Tân Ước của William Barclay
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Vietnamese Original language: English
Publication details: Anaheim, CA Văn Phẩm Nguồn Sống 1998
Availability: Items available for loan: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (2)Call number: 227.83vi B2355 c.1, ...

9.
Thư Phi-líp, Cô-lô-se và Tê-sa-lô-ni-ca William Barclay. by Series: Giải nghĩa Tân Ước của William Barclay
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Vietnamese Original language: English
Publication details: Anaheim, CA Văn Phẩm Nguồn Sống 1996
Availability: Items available for loan: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (2)Call number: 227.6vi B2355 c.1, ...

10.
Thư Ga-la-ti và Ê-phê-sô by William Barclay. by Series: Giải nghĩa Tân Ước của William Barclay
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Vietnamese Original language: English
Publication details: Anaheim, CA Văn Phẩm Nguồn Sống
Availability: Items available for loan: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (1)Call number: 227.4vi B2355 c.1. Not available: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội: Withdrawn (1).

11.
Thư Hê-bơ-rơ William Barclay by Series: Giải nghĩa Tân Ước của William Barclay
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Vietnamese Original language: English
Publication details: Anaheim, CA Văn Phẩm Nguồn Sống 1995
Availability: Items available for loan: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (2)Call number: 227.87vi B2355 c.1, ...

12.
Thư Gia-cơ và Phi-e-rơ William Barclay. by Series: Giải nghĩa Tân Ước của William Barclay
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Vietnamese Original language: English
Publication details: Anaheim, CA Văn Phẩm Nguồn Sống 1997
Availability: Items available for loan: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (2)Call number: 227.91vi B2355 c.1, ...

13.
Thư Giăng và Giu-đe William Barclay. by Series: Giải nghĩa Tân Ước của William Barclay
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Vietnamese Original language: English
Publication details: Anaheim, CA Văn Phẩm Nguồn Sống 1997
Availability: Items available for loan: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (2)Call number: 227.94vi B2355 c.1, ...

14.
Khải Thị William Barclay. by Series: Giải nghĩa Tân Ước của William Barclay
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Vietnamese Original language: English
Publication details: Anaheim, CA Văn Phẩm Nguồn Sống 1998
Availability: Items available for loan: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội (3)Call number: 228vi B2355 t.1 c.1, ... Not available: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội: Withdrawn (1).

Pages

Powered by Koha