Thư Viện của Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội

Refine your search

Most popular

The 10 most checked-out in the past months
Title Item type Collection Checkouts  
Sứ Điệp Truyền Giáo

Verwer, George. - NXB Tôn giáo Hà Nội 2016 - 340 tr

Item type Books Collection Checkouts: 6 Place hold
Chặng Đua Cuối Cùng Của Đại Mạng Lệnh

Marcus Bloom - NXB Đà Nẵng Đà Nẵng 2022 - 296 tr

Item type Books Collection Checkouts: 2 Place hold
Bày Tỏ Đức Chúa Trời Qua Công Việc Của Bạn

Ken Abraham Lưu hành nội bộ - 299 tr

Item type Books Collection Checkouts: 1 Place hold
Lãnh Đạo Sáng Tạo

Puccio, Gerard J. - NXB Tổng hợp TP HCM Hồ Chí Minh 2019 - 464 tr

Item type Books Collection Checkouts: 1 Place hold
Lãnh Đạo Thực Hành

Hill, Linda A. - NXB Tổng hợp TP HCM HCM 2019 - 392 tr

Item type Books Collection Checkouts: 1 Place hold
Tôn Giáo

Shulamit Ambalu, Michael Coogan, Eve Levavi Feinstein, Paul Freedman, Neil Philip, .... - NXB Dân Trí Hà Nội 2022 - 352 tr

Item type Books Collection Checkouts: 1 Place hold

Powered by Koha