HBC

Refine your search

The 10 most checked-out in the past months
Title Item type Checkouts  
Nghệ thuật kết nối đỉnh cao trong giao tiếp

Maxwell, John C., - NXB Lao Động Hà Nội 2018 - 347 tr

Item type Books Checkouts: 3 Place hold
Sức mạnh của trí tuệ xã hội

Tony Buzan - NXB Tổng Hợp TP HCM 2016 - 149 tr

Item type Books Checkouts: 3 Place hold
Nghệ thuật nói trước công chúng

Carnegie, Dale, - NXB Dân Trí TP Hà Nội 2019 - 310 tr

Item type Books Checkouts: 3 Place hold
Lãnh đạo bản thân

Bryant, Andrew. - NXB Công thương Hà Nội 2020 - 260 tr

Item type Books Checkouts: 3 Place hold
Thuật hùng biện

Carnegie, Dale, - NXB Dân Trí Hà Nội 2019 - 247 tr

Item type Books Checkouts: 2 Place hold
79 quy tắc hay trong giao tiếp

Lê Duyên Hải - NXB Phụ nữ Hà Nội 2019 - 249 tr

Item type Books Checkouts: 2 Place hold
Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao

Lý Tử Quyên - NXB Thanh Niên Hà Nội 2020 - 295 tr

Item type Books Checkouts: 2 Place hold
Giải mã trí tuệ cảm xúc

Bacon, Andrea - NXB Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh 2019 - 263 tr

Item type Books Checkouts: 2 Place hold
Nghệ thuật lắng nghe trong giao tiếp

Carnegie, Dale, - NXB Thanh Niên TP Hà Nội 2020 - 327 tr

Item type Books Checkouts: 1 Place hold
Keebkwm Hmoob Ntseeg Yexus

Paoze Thao, PH.D - Hmong Pensylvania, Thornton 2000 - 205 tr

Item type Books Checkouts: 1 Place hold