Thư Viện của Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội

Bài viết học thuật và nghiên cứu thần học Sách hướng dẫn cho sinh viên

Smith, Kevin Gary.

Bài viết học thuật và nghiên cứu thần học Sách hướng dẫn cho sinh viên Kevin Gary Smith, Noel Woodbrige, Mark Pretorius - 2023 NXB Tôn giáo Hà Nội - 259 tr ill. 21 cm

Bibliography.


Summary in Afrikaans.

9786046194477


Study skills | Kỹ năng học tập--writing | viết bài luận--Translating.


Translating and interpreting.
Relevance.

Universiteit van Stellenbosch Dissertations Ancient studies

808.02 / Sm511

Powered by Koha